Skip To Content
Sims Classificatie en Zorgprofielen Sims Classificatie en Zorgprofielen

Sims Classificatie en Zorgprofielen

Sims Classificatie en Zorgprofielen

Om het risico op slecht genezende wonden te beoordelen, wordt de Sims Classificatie gebruikt. Dit classificatiesysteem helpt bij het vaststellen van het risiconiveau. Het bepaalt de mate van zorg die nodig is om eventuele voetproblemen bij diabetes te voorkomen. De Sims Classificatie wordt vastgesteld door de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk of de diabetesverpleegkundige in het ziekenhuis, in overleg met uw arts, internist, praktijkondersteuner of podotherapeut.

Voetonderzoek diabetische voet

Wat houdt de Sims Classificatie in?

De Sims Classificatie is een model dat gebruikt wordt om het stadium van voetproblemen bij diabetes te classificeren. Hoe hoger de classificatie, hoe groter het risico op het ontwikkelen van voetwonden. Dit model speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de benodigde zorg.

Wat betekent een zorgprofiel?

Wat betekent een zorgprofiel?

Een zorgprofiel geeft aan welke vorm van zorg essentieel is om het risico op voetwonden te minimaliseren. Op basis van uw zorgprofiel wordt de benodigde voetzorg georganiseerd en wordt tevens de vergoeding bepaald.

Hoe wordt de behandeling bij de podotherapeut vergoed?

Hoe wordt de behandeling bij de podotherapeut vergoed?

De vergoeding voor behandelingen bij de podotherapeut is afhankelijk van het vastgestelde zorgprofiel. Vanaf zorgprofiel 2 worden consulten bij de podotherapeut rechtstreeks vergoed vanuit de basisverzekering. Medische hulpmiddelen, zoals podotherapeutische zolen en ortheses, vallen niet onder de basisverzekering maar worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw specifieke aanvullende pakket.

Vind een podotherapeut in de buurt
Anderen bekeken ook:
Wij zijn aangesloten bij: