Skip To Content
Vergoeding orthopedische schoenen Vergoeding orthopedische schoenen

Vergoeding orthopedische schoenen

Vergoeding orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wel krijgt u te maken met het eigen risico en een eigen bijdrage. Daarnaast stellen zorgverzekeraars nog enkele eisen voordat de vergoeding wordt verleend. Zo is het een voorwaarde dat u de juiste verwijzing van een arts of medisch specialist heeft. In sommige gevallen is ook extra documentatie nodig. Dat leggen we u graag uit.

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is het gedeelte van de kosten dat u zelf moet betalen voor uw orthopedische schoenen. Er geldt in 2024 een wettelijk eigen risico van €385,-. Het kan zijn dat u er vrijwillig voor heeft gekozen om uw eigen risico te verhogen met een maximum van €885,-. We raden aan om tijdens uw afspraak bij de orthopedisch schoenmaker de hoogte van uw eigen risico te controleren.

Het eigen risico geldt het hele jaar, voor alle zorg waarbij het eigen risico geldt, tot u het volledige maximumbedrag heeft betaald. Op 1 januari wordt het bedrag weer hersteld en moet u opnieuw eigen risico betalen wanneer u kosten maakt.

Wat is de eigen bijdrage?

Naast het eigen risico krijgt u te maken met een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is het bedrag dat u zelf moet betalen voor uw orthopedische schoenen, ongeacht of u uw eigen risico al heeft opgemaakt. De eigen bijdrage komt bovenop het eigen risico. Ook de eigen bijdrage is wettelijk bepaald. De eigen bijdrage voor orthopedisch schoeisel is in 2024 vastgesteld op € 130,00 voor volwassenen en op € 65,00 voor kinderen onder de 16 jaar.

Dit werkt als volgt:

  • 1. U betaalt eerst de eigen bijdrage.
  • 2. Voor het bedrag dat overblijft wordt uw eigen risico aangesproken.
  • 3. Het daarna resterende bedrag wordt vergoed door de zorgverzekeraar, op voorwaarde dat u een verwijzing heeft van een arts of medisch specialist.

De hoogte van de eigen bijdrage wisselt jaarlijks. Bent u aanvullend verzekerd? Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage vanuit een aanvullende verzekering. Kijk in uw polisvoorwaarden voor de vergoedingen of vraag het aan uw zorgverzekeraar.

Verwijzing / voorschrift bij orthopedische schoenen

Verwijzing / voorschrift bij orthopedische schoenen

Om van uw zorgverzekeraar een vergoeding te ontvangen voor orthopedische schoenen, heeft u een voorschrift / verwijzing nodig van een medisch specialist. Bij medisch specialisten valt onder andere te denken aan de revalidatiearts, orthopeed, vaatchirurg of reumatoloog. Sommige verzekeraars accepteren ook een verwijzing van de podotherapeut of een verwijzing van de huisarts.

Extra documentatie (Stepped care en Machtiging)

Extra documentatie (Stepped care en Machtiging)

Bij sommige verzekeraars is extra documentatie vereist om recht te verkrijgen op vergoeding van uw orthopedische schoenen. Dit komt voor in de vorm van een machtiging en in de vorm van een zogeheten Stepped Care formulier. Er zijn zorgverzekeraars die één of beide documenten vereisen, maar er zijn ook zorgverzekeraars die deze eisen niet stellen.

Machtiging

Sommige zorgverzekeraars stellen het verplicht dat de zorgverzekeraar goedkeuring verleent aan uw orthopedisch schoentechnicus vóórdat er schoenen gemaakt mogen worden. Wordt deze goedkeuring niet verleend door de zorgverzekeraar dan vervalt uw recht op vergoeding.

Stepped Care – Motivatiedocument

Sommige zorgverzekeraars vereisen een motivatiedocument (stepped care formulier). Daarin moet de orthopedisch schoentechnicus motiveren waarom u orthopedische schoenen nodig heeft. Wordt deze motivatie door de zorgverzekeraar afgewezen, dan vervalt uw recht op vergoeding.

Minimale gebruikstermijn

Minimale gebruikstermijn

De minimale gebruikstermijn is de periode die minimaal verstreken moet zijn voordat u recht heeft op een nieuw paar orthopedische schoenen. De lengte van deze periode  en ook de voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. Zo wordt er bij sommige verzekeraars onderscheid gemaakt tussen de minimale gebruikstermijnen van het eerste paar schoenen en het wisselpaar. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen en volwassenen. De minimale gebruikstermijnen bij kinderen zijn korter dan de gebruikstermijnen bij volwassenen.

Garantietermijnen

Garantietermijnen

De garantietermijn is de periode waarbinnen u garantie heeft op uw orthopedische schoenen en de pasvorm van uw orthopedische schoenen. In deze twee onderdelen wordt onderscheid gemaakt. De lengte van de garantietermijnen voor de schoenen en de pasvorm verschilt per zorgverzekeraar. Wanneer de garantietermijn is verlopen, komen de kosten voor het aanpassen van uw schoenen voor uw eigen rekening.

Let op: niet alle onderdelen van de schoen vallen altijd onder de garantie. Dit wordt per geval bekeken.

Overzicht verzekeraars (A-Z)
Wilt u een afspraak maken?
Anderen bekeken ook:
Wij zijn aangesloten bij: