Skip To Content
Disclaimer Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

De opgenomen informatie op deze website is met de grootste zorg ontwikkeld. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie of de niet beschikbaarheid van de site. Iedere aansprakelijkheid in de breedste zin des woords wordt uitgesloten. Voor opmerkingen en mogelijke foutieve informatie staan wij echter altijd open; richt uw commentaar aan info@pendersvoetzorg.nl.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Penders Voetzorg geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Wilt u een afspraak maken?
Wij zijn aangesloten bij: